Pożyczki na 0%

czyli realne koszty terminowej i nieterminowej spłaty

kalkulator koszty Jeszcze w roku 2015 maksymalne oprocentowanie pożyczek w Polsce wynosiło czterokrotność stopy kredytu lombardowego ustalanej przez NBP. Obecnie ustalane jest w oparciu o wysokość stopy referencyjnej NBP, która wynosi 1,5% oraz doliczone 3,5% co daje razem 5%. Są to tak zwane odsetki ustawowe. Jednak pożyczkodawcy najczęściej stosują odsetki maksymalne, które nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Na chwilę obecną jeżeli pożyczka jest oprocentowana to nie może ono wynieść więcej niż 10% w skali roku. Duża część pożyczek pozabankowych posiada odsetki w wysokości 0%, szczególnie w segmencie chwilówek występuje to często. Firmy zarabiają głównie na opłatach za ich udzielenie. Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadza ograniczenia takich opłat poprzez maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu. Różnice pomiędzy ofertami są jednak duże i nie wszyscy stosują górne granice dozwolonych opłat, dlatego aby zbytnio nie przepłacić warto wcześniej zapoznać się z jakimś zestawieniem pożyczek w danym segmencie np na stronie Twojej Pożyczki ;-)

W przypadku chwilówek średnie opłaty wynoszą w granicach 15-27% od kwoty pożyczki udzielonej na 30 dni, która najczęściej jest wybierana jako maksymalny dostępny czas spłaty w wielu chwilówkach. Pamiętajmy, że od 11 marca 2016 roku nie mogą przekraczać okolicy 27% na ten okres. W tym segmencie często występowała możliwość przedłużenia (rolowania) terminu spłaty pożyczki. Trzeba przyjąć, że było to rozwiązanie z reguły droższe niż spłacenie i ponowne zaciągnięcie chwilówki. Dlatego z takiego rozwiązania należało korzystać w sytuacji, kiedy nie dysponowaliśmy odpowiednią ilością gotówki w danym momencie. Jednak powinniśmy uwzględnić też fakt nie ponoszenia ryzyka w sytuacji, w której jednak nie otrzymamy ponownie pożyczki, a środki były przeznaczone na inny cel. Obecnie możliwość przedłużania terminu spłaty pożyczki jest coraz rzadziej stosowana, gdyż opłaty za tzw udzielenie plus koszty przedłużenia w wielu przypadkach przekraczają dopuszczalne maksymalne pozaodsetkowe koszty. Aby ominąć to ograniczenie firmy pożyczkowe oferują możliwość refinansowania pożyczki (poprzez spółki "córki" przeznaczone do tego celu), czyli spłaty poprzedniej nową pożyczką. Wymagają jednak wpłacenia opłaty wynikającej z udzielenia wcześniejszej pożyczki. Więc zamiast przedłużenia terminu spłaty mamy do czynienia z zaciągnięciem nowej i spłatą starej pożyczki.

Pozabankowe pożyczki ratalne wypadają na tym tle trochę lepiej, tzn RRSO jest zdecydowanie mniejsze na co ma wpływ długość pożyczki, a oddanie w ciągu roku nawet dwa razy większej kwoty niż pożyczyliśmy jest mniej dotkliwe dzięki miesięcznym ratom. Jednak trzeba uważać, gdyż pożyczamy zwykle większe kwoty niż w przypadku chwilówki, a chęć zaciągnięcia kolejnej np po kilku miesiącach (bo raty nie są aż tak duże jak spłata chwilówki), może spowodować duże zadłużenie, które w razie utraty finansowania, będzie dotkliwe.

Uwaga też na różnej maści promocje polegające na obniżeniu opłaty za udzielenie pożyczki. Często oferty konstruowane są tak, że widzimy to co jest korzystne ale jednak pod pewnymi warunkami - oferty z "gwiazdką" (to, że jej czasem nie ma nie oznacza, że w niektórych przypadkach nie powinno być :-). Pół biedy jak promocja jest jasno opisana i nie ulega zbyt często zmianie, aby klient się przyzwyczaił i wiedział na co może liczyć, np biorąc darmową chwilówkę (najczęściej warunek to tylko pierwsza udzielona pożyczka) lub kolejną tańszą pożyczkę (najczęściej warunek to spłacenie terminowo poprzedniej) w danej firmie. Zaciągając jednak zobowiązanie powinniśmy zostać poinformowani o całkowitych kosztach. Tego nie zobaczymy w opłatach i kalkulatorach RRSO na stronach pożyczkowych, gdyż najczęściej pokazują tą ofertę "promocyjną". Logicznym jest, że nie poznamy na starcie całkowitych kosztów w postaci kwoty i RRSO, gdyż firma pożyczkowa nie powinna z góry zakładać, że nie spłacimy terminowo zobowiązania. Jednak mamy prawo wiedzieć o konsekwencjach nieterminowej spłaty jeszcze przed zawarciem umowy. Z pomocą przychodzi nam formularz informacyjny. Tam najszybciej odszukamy to co istotne (tutaj jest mniejsza dowolność przedstawienia tego co się chce i jak się chce). Jeżeli jakiś koszt nie został ujawniony lub przekracza dopuszczalny określony prawem, również z uwzględnieniem przypadku nie spłacenia pożyczki w terminie to nie musimy go ponosić (UOKiK) Dobrą firmę pożyczkową poznamy również po tym, że stosuje zasadę nie podnoszenia opłat za udzielenie pożyczki, jeżeli jej nie spłacimy w terminie - w końcu przedstawiono nam koszt za wypłatę pożyczki o określonych parametrach - kwota i okres. Co najwyżej nie udzieli nam następnej lub nie będziemy mogli skorzystać w przyszłości z innej promocji np kolejnej tańszej pożyczki. Są takie i warto o tym wspomnieć, jeżeli gdzieś piszemy opinie o pożyczce choć może to być kontrowersyjne bo przyznajemy tym samym, że nie spłaciliśmy na czas.

Obniż koszty pożyczki

Dysponując wcześniej wolnymi środkami na spłatę pożyczki niż zakładaliśmy w momencie o jej ubieganie, możemy obniżyć koszty poprzez wcześniejszą spłatę pożyczki. Mamy do tego prawo w każdym momencie i pożyczkodawca nie może nam tego odmówić1. W przypadku stałej stopy oprocentowania, z tytułu wcześniejszej spłaty, może naliczyć nam prowizję do maksymalnej wysokości 1% spłaconej wcześniej kwoty, jeżeli termin spłaty wynikający z umowy jest dłuższy niż 1 rok lub 0,5% w przypadku kiedy jest krótszy. Oczywiście odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w umowie. Nie musimy zastanawiać się czy będzie to dla nas korzystniejsze, gdyż kwota wynikająca z prowizji nie może być wyższa niż odsetki za wcześniej spłacony kapitał. Dla biorących chwilówki i pożyczki na mniejszą kwotę istotnym może być fakt, że nie wolno również naliczyć prowizji za wcześniejszą spłatę, jeżeli kwota jaką mamy spłacić przez kolejne 12 miesięcy jest niższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w październiku 2016 r. wyniosło 4259,15 zł). Nie ma na rynku chwilówki oferującej kwoty przekraczające 12000 zł. Z góry więc możemy założyć, że spłacając przed terminem chwilówkę pożyczkodawca nie może naliczyć nam prowizji za wcześniejszą spłatę. Mało tego, powinien zwrócić nam różnicę za niewykorzystany okres. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 14 dni, sami powinniśmy upomnieć się o zwrot. Jest tutaj pewien haczyk, musi mieć odpowiednią ofertę. Np, jeżeli prowizja  za udzielenie chwilówki na 15 dni wynosi powiedzmy 100 zł, a my pożyczyliśmy na 30 dni z prowizją 125 zł i zwrócimy przed upływem 15 dni to zyskujemy 25 zł. Jeżeli prowizja jest stała niezależnie od długości okresu chwilówki lub pożyczkodawca nie udziela na krótsze okresy to nic nie zyskamy na prowizji przez wcześniejszą spłatę.

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu

Nowelizacja Ustawy ogranicza sumę wszystkich kosztów (za wyjątkiem ustawowych odsetek) jakie może naliczyć pożyczkodawca do maksymalnej wysokości określonej wzorem:

Wzór na maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu (MPKK)lub całkowitej wysokości udzielonego kredytu. Wyjaśnienie poszczególnych symboli znajdziemy w ustawie. Dla Twojej wygody udostępniliśmy stosowny kalkulator, w którym można sprawdzić czy oferta firmy pożyczkowej jest zgodna z nowymi zasadami obowiązującymi od marca 2016 roku.

Kalkulator MPKK

Maksymalne pozaodsetkowe koszty udzielonej pożyczki
Kolor czerwony - ograniczenie kosztów do wysokości kwoty pożyczki
MPKK 137.33 zł
Kwota pożyczki zł  

Na ile dni

rok przestępny tak nie

 

 

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo pożyczamy 500 zł na 30 dni, suma wszystkich kosztów takiej pożyczki nie może być większa niż 137 zł (zaokrąglając do pełnych złotych) zgodnie ze wzorem plus ustawowe odsetki. Maksymalną stawkę kosztów pożyczkodawca może stosować dla pożyczki nie dłuższej niż 912 dni (zakładając R na 365), ponieważ przy takim okresie maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (MPKK) wyniesie 499 zł a trzeba pamiętać, że nie może przekroczyć również wysokości samej pożyczki czyli dla naszego przykładu 500 zł.

Ciekawostką jest jak wyglądają przedłużenia spłaty stosowane w chwilówkach. Przykładowo biorąc 500 zł na 30 dni, gdzie mamy do spłaty 600 zł, czyli nasz koszt to 100 zł oraz przedłużenie terminu spłaty o 30 dni, gdzie koszt powiedzmy wyniesie również 100 zł, to suma kosztów pożyczki 500 zł na 60 dni wyniesie 200 zł, a maksymalna wartość dopuszczona wzorem to 149 zł dla takiej kwoty i okresu. Ustawodawca jednak w takim przypadku również narzuca maksymalną wysokość kosztów do 137 zł. Ogranicza to ilość lub całkowicie likwiduje stosowanie przedłużeń, gdyż mogą być nieopłacalne dla pożyczkodawcy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie (za wyjątkiem wysokości posiadanych środków) aby spłacić pożyczkę w całości i ubiegać się o kolejną.

Ustawa daje nam także możliwość, że jeżeli stwierdzimy naliczanie przez pożyczkodawcę kosztów większych niż dopuszczalne, wystarczy złożyć stosowne oświadczenie i zwrócić pożyczone środki bez żadnych kosztów i odsetek w terminie określonym w umowie pożyczki.

Wyższe odsetki za opóźnienie w spłacie

Pocieszającym jest fakt, że jeżeli nie spłaciliśmy na czas, to oprocentowanie takiego zobowiązania, też nie mogło przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Często w takich przypadkach firmy pożyczkowe stosowały opłaty za różne czynności mające na celu "zachęcić" pożyczkobiorcę do spłaty, np wysłanie listowego wezwania, maila czy sms-a przypominającego. Nowe regulacje ustalają wysokość zobowiązania przeterminowanego (wyjątkiem są koszty odzyskania pożyczki na drodze sądowej i egzekucji komorniczej) Składa się na to wysokość stopy referencyjnej NBP, która wynosi 1,5% oraz doliczone 5,5% co daje razem 7% i nazywane jest ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Również i w przypadku zobowiązania przeterminowanego możliwe jest stosowanie podwójnej stawki czyli maksymalnych odsetek za opóźnienie, tj 14% w stosunku rocznym i z takim kosztem będziemy mieć najczęściej do czynienia (a jakże) jeżeli nie spłacimy pożyczki na czas. Przy krótszych okresach przeterminowania pożyczki, udzielonej na mniejsze kwoty jest to zdecydowanie korzystniejsze dla pożyczkobiorcy, gdyż dodatkowe stałe opłaty za różne czynności "windykacyjne" z pewnością przekraczały ten próg a często ich wysokość była sporna. Nie mogły być one jednak dodatkowym "zarobkiem", a jedynie pokryć koszty jakie ponosił pożyczkodawca w celu wyegzekwowania swoich należności od niesolidnego dłużnika. O tyle, o ile na stronach pożyczkowych (jeżeli występują) podane są wysokości takich opłat (wysokość ich teraz nie może przekraczać maksymalnych odsetek za opóźnienie, czyli jeżeli firma stosuje maksymalne odsetki za opóźnienie spłaty to w praktyce nie może już naliczać żadnych innych kosztów monitów upominawczych, działań windykacyjnych itp), to często nie zdajemy sobie jednak sprawy, że niespłacenie w terminie, może być znacznie droższe poprzez koszty, które firma pożyczkowa musi ponieść aby odzyskać taki dług na drodze sądowej.

Dodatkowe koszty egzekucji

W przypadku banków sprawa wyglądała prościej. Mogły posiłkować się tzw bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) co znacznie przyspieszało moment kiedy komornik przystępował do czynności ściągnięcia należności. Od 1 lipca 2016 roku banki już nie mogą posługiwać się BTE, a likwidacja tego reliktu PRL z pewnością podniesie koszty lub utrudni skorzystanie z produktu bankowego. W przypadku pozabankowych instytucji od początku taką decyzje musi podjąć sąd przeprowadzając postępowanie, co wydłuża czas i podnosi koszty, a są one niewątpliwie przerzucane na pożyczkobiorce. W przypadku pożyczek "internetowych" z dużym prawdopodobieństwem, możemy mieć do czynienia z Elektronicznym Postępowaniem Upominawczym (EPU) nazywanym też e-sądem. Jeżeli zgłosimy protest (sprzeciw) na tego typu postępowanie a nie mamy odpowiedniego umocowania (argumentów) to podniesie nam to koszty kiedy sprawa będzie rozpatrywana przed sądem "zwykłym".

I tak opłata sądowa mająca na celu zwrot wpłaconej do sądu przez pożyczkodawcę (wierzyciela) opłaty przy wszczęciu postępowania i przyznawana wierzycielowi przez sąd w wyroku bądź nakazie zapłaty:

  • 5 % - ale nie mniej niż 30 zł - w przypadku gdy wierzyciel korzysta z tradycyjnego sądu
  • 1,25 % - ale nie mniej niż 30 zł - w przypadku gdy wierzyciel uzyska nakaz w EPU
Opłata skarbowa mająca na celu zwrot wpłaconej do organu gminy przez wierzyciela opłaty za złożenie pełnomocnictwa w sądzie lub u komornika i przyznawana wierzycielowi przez sąd albo komornika:
  • 17 zł - w przypadku sprawy przed sądem tradycyjnym i komornikiem (w EPU nie ma obowiązku płacenia)
Aktualne koszty zastępstwa prawnego od października 2016 roku (w EPU wynoszą 75% stawki kosztów ogólnych) mające na celu zwrócić wierzycielowi koszty wydane na fachowego pełnomocnika i są zasądzane wierzycielowi w wyroku lub nakazie sądowym, a także w postanowieniu komornika:
  • w postępowaniu sądowym wynoszą (w zależności od dochodzonej kwoty)

do 500 zł - 90 zł (60 zł - EPU);
od 500 zł do 1500 zł - 270 zł (180 zł - EPU);
od 1500 zł do 5000 zł - 900 zł (600 zł - EPU);
od 5000 zł do 10000 zł - 1800 zł (1200 zł - EPU);
od 10000 zł do 50000 zł - 3600 zł (2400 zł - EPU);
od 50000 zł do 200000 zł - 5400 zł (3600 zł - EPU);
od 200000 zł do 2000000 - 10800 zł (7200 zł - EPU);
od 2000000 zł do 5000000 - 15000 zł (7200 zł - EPU);
od 5000000 zł - 25000 zł (7200 zł - EPU);

  • w postępowaniu egzekucyjnym należą się osobne w wysokości 1/4  z j/w, a jeżeli prowadzona jest egzekucja z nieruchomości to 1/2 z j/w.
Koszty komornicze
  • różne wydatki mające na celu zwrot komornikowi poniesionych wydatków - orzekana przez komornika postanowieniem -  np. na wysyłkę listów, opłaty za przelewy bankowe, zapytania do różnych instytucji
  • opłata za poszukiwanie majątku, czyli wynagrodzenie komornika w przypadku gdy wierzyciel nie jest w stanie podać konkretnych składników majątku dłużnika, które umożliwiłyby skuteczną egzekucję i zleca poszukiwanie majątku, wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a w razie odnalezienia majątku dłużnika  komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
  • opłata egzekucyjna, czyli wynagrodzenie komornika za skuteczną egzekucję i zależy od tego czy udało ściągnąć się całą wierzytelność, jakimi metodami np z pensji, rachunku bankowego itp.

Mamy nadzieję, że nie przestraszyliśmy tym wszystkim. W końcu większość kosztów ma miejsce dopiero jak nie spłacimy zaciągniętej pożyczki i nie dogadamy się z wierzycielem. W chwilówkach jest to szczególnie widoczne, gdzie mniejsza kwota zadłużenia jest powiększana o minimalne stałe opłaty.

 

 

 

 

1 Ustawa o kredycie konsumenckim, Roz. 4

Zadaj pytanie lub podyskutuj na ten temat ...
 

Objaśnienia:

0 procent 0% - pierwsza pożyczka za darmo
na określony czas

teraz online Teraz online - godziny
pracy/wypłat

W dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy), dostępność firm pożyczkowych może się różnić.

Spis ofert posortowany według kosztów
standardowej pożyczki