w rankingu po


 

W dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy),
dostępność firm pożyczkowych może się różnić.

 

 

Średnia ocena pożyczek:

3.36
Liczba wszystkich ocen:
3939

Słowniczek pojęć pozwalający właściwie zrozumieć niektóre zwroty. Znaczenie słów mających szerszy kontekst zostało ograniczone do obszaru, który poruszamy tematycznie na tej stronie. Mogą się różnić od klasycznych definicji słownikowych.

Anatocyzm

Naliczanie odsetek od odsetek. Powszechnie występuje w produktach bankowych nazywanych kredytami frankowymi w przypadku przewalutowania. Anatocyzm jest zakazany. Celem tego zakazu jest ochrona dłużnika przed nadmiernymi odsetkami. W określonych sytuacjach anatocyzm może być dopuszczony przez Sąd.

Bank

Stymuluje rozwój poprzez wzrost lub spadek ilości pieniądza na rynku "produkcja zer", których pokryciem jest zadłużenie społeczeństwa.

Chwilówka

W internecie najczęściej oznacza pożyczkę na krótki okres do 60 dni, zawsze wypłacana jednorazowo w całości i tak samo spłacana. Jest to też najlepsza i konkretna definicja chwilówki w ogóle, gdyż faktycznie to słowo formalnie nie występuje w finansach.

Darczyńca

Ten co obdarowuje, daje darowiznę.

Darowizna

Świadczenie w naturze lub pieniądzu, którego nie trzeba zwrócić.

Deflacja

Spadek ceny towaru lub usługi.

Donacja

Lepsze niż darowizna ;-)

Donator

Udziela donacji.

Formularz informacyjny

Specyfikacja techniczna kredytu lub pożyczki w znaczeniu kredytu konsumenckiego i regulowana Ustawą.

Historia konta

Chronologiczny zapis zdarzeń mających wpływ na wysokość środków pieniężnych znajdujących się na koncie. W praktyce mogą być wyłącznie zdarzenia ujemne, które pomniejszają stan konta lub zdarzenia dodatnie, które go powiększają. Nieformalnie, to najwyższy przejaw prawdy w zakłamanych czasach, trudny do zbrukania kreatywnością wypowiedzi.

Inflacja

Wzrost ceny towaru lub usługi

Instytucja pożyczkowa

Firma spełniająca wymogi Ustawy o kredycie konsumenckim. Zajmuje się pożyczaniem pieniędzy w sposób zorganizowany, czyli powszechnie udziela pożyczek.

Kapitalizacja

Kapitalny sposób na obejście zakazu anatocyzmu. W przypadku niektórych produktów finansowych kapitalizacja występuje obligatoryjnie, na przykład przewalutowanie w produktach frankowych to kapitalizowanie różnic kursowych w trakcie umownego okresu, powodujące wzrost faktycznych odsetek do zapłaty.

Kapitał

Kwota kredytu lub pożyczki, jaka została faktycznie wypłacona. Słowo wypłacona nie wolno pomylić z udzielona. Występują sytuacje, w których udzielona pożyczka lub kredyt wyniesie przykładowo 1000 zł, a wypłacono jedynie 900 zł. Te 900 zł to właśnie kapitał! Odsetki naliczane są zawsze od wypłaconego kapitału. Kiedy przyjąć naliczanie odsetek od pełnego 1000 zł, wtedy pozostałą brakującą kwotę 100 zł należy wypłacić lub skapitalizować.

KNF

Skrót od Komisja Nadzoru Finansowego, która zajmuje się kontrolą sektora bankowego.

Konto bankowe

Nowoczesny worek do przechowywania pieniędzy, odpowiednik dawnego skarbca.

Kredyt

Świadczenie wyłącznie w pieniądzu, które zawsze kosztuje. Najczęściej nie otrzymujemy tego co pożyczamy i nigdy nie oddajemy tego co otrzymujemy. Im silniejsza akcja kredytowa tym siła nabywcza słabsza na to co otrzymujemy. Kredytu udziela tylko bank.

Kryzys

Czas w którym więcej spłacamy bankom niż od nich pożyczamy. Coraz mniej pieniądza na rynku i spadek zadłużenia

Lichwa

Świadome wykorzystywanie ludzi w potrzebie powodujące jeszcze większe pogorszenie stanu ich potrzeb.

Lichwiarz

Czerpie pożytki z lichwy.

Lombard

Skupuje przedmioty po zaniżonej cenie z prawem pierwokupu w ustalonym maksymalnym czasie dla tego co przyniósł przedmiot. Kosztowna powierzchnia magazynowa :-)

MPKK

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu. Jak sama nazwa wskazuje, koszty kredytu lub pożyczki wliczając wszystkie składniki za wyjątkiem odsetek, nie mogą być wyższe niż wynosi MPKK.

Odsetki

Jeden ze składników kosztu, którego wysokość ustalana jest w oparciu o stopy procentowe lub marżę. Dla wielu to jedyna uznawana forma wynagrodzenia za pożyczenie kapitału, z której trudno się jednak utrzymać bez dysponowania ogromnym majątkiem lub możliwościami do długiego zadłużenia społeczeństwa na masową skalę. W cywilizowanym świecie odsetki są liczone od wypłaconego i pozostającego do spłaty kapitału. Próby wprowadzenia na rynek produktów finansowych, w których odsetki są naliczane w inny sposób, kończą się nieważnością tych produktów. Przykładem mogą być tak zwane kredyty indeksowane lub denominowane.

Pożyczka

Świadczenie w naturze lub pieniądzu, które należy zwrócić. Zawsze otrzymujemy to co pożyczamy. Pożyczka może być darmowa lub mieć swoją cenę. Pożyczki może udzielać każdy.

Przewalutowanie

Zamiana jednej waluty na inną. W przypadku kredytów i pożyczek, przewalutowanie oznacza kapitalizację odsetek. Dalsze naliczanie odsetek od tak powstałego kapitału jest obejściem zakazu anatocyzmu, podobnie jak sztuczne refinansowanie omija ograniczenia związane z przedłużeniem terminu spłaty zwanym też rolowaniem.

Przyznawalność

Stosunek ilości chętnych na otrzymanie kredytu lub pożyczki do liczby faktycznie udzielonych i najczęściej wyrażony w procentach. Na przykład 10% oznacza, że statystycznie co 10 aplikacja kończy się sukcesem.

Refinansowanie

Spłata jednego zobowiązania poprzez zaciągnięcie kolejnego.

RIP

Skrót od Rejestr Instytucji Pożyczkowych, w którym znajdują się firmy mogące legalnie pożyczać środki w celach czysto zarobkowych. Listę prowadzi KNF.

Rolowanie

Przedłużenie terminu spłaty zobowiązania.

Rozwój

Czas w którym więcej pożyczamy od banków niż im spłacamy. Coraz więcej pieniądza na rynku i wzrost zadłużenia.

Ryzyko kapitałowe

Naturalny strażnik pilnujący jakości scoringu.

Scoring

Wynik punktowy będący rezultatem szeregu działań mających na celu minimalizację ryzyka kapitałowego, czyli ocena zdolności do spłaty kredytu lub pożyczki

Twoja Pożyczka

Uczelnia z darmową wiedzą dla wszystkich i płatnymi praktykami dla wybranych

UOKiK

Skrót od Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który zajmuje się między innymi kontrolą sektora pozabankowego i sprawuje nadzór nad Instytucjami pożyczkowymi. Ochrona konkurencji i konsumenta są fundamentami w budowaniu szczęśliwej społeczności funkcjonującej w systemie gospodarczym opartym o kapitalizm.