w rankingu po


 

W dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy),
dostępność firm pożyczkowych może się różnić.

 

 

Średnia ocena pożyczek:

3.36
Liczba wszystkich ocen:
3939

Pomoc dla pożyczkobiorcy

czyli co zrobić, jeżeli czujesz się pokrzywdzony

poręczna dłońReklamacja

Skorzystałeś z pożyczki jednak nie spełniła ona twoich oczekiwań. Masz wątpliwości bądź pewność, że zostałeś wprowadzony w błąd lub po prostu z różnych powodów coś poszło nie tak i nie wiesz co dalej zrobić, a może czujesz się oszukany. Warto wiedzieć, że zawsze możesz złożyć reklamację. Twój pożyczkodawca jest zobowiązany poinformować o miejscu i formie złożenia reklamacji, terminie jej rozpatrzenia, sposobie powiadomienia o rozpatrzeniu. Pamiętaj, że to nie jego dobra wola. To twoje prawo.

Ogólne warunki Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym mówią, że reklamacja może być złożona na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji np mail lub osobiście. To ostatnie może być utrudnione z racji tego, że pożyczki internetowe nie obsługują klientów w biurze lecz zdalnie. Nie ma określonego wzoru takiej reklamacji. Po prostu mamy wyjaśnić czego dotyczy i przedstawić pożyczkodawcy. Ważnym jest by użyć słowa reklamacja!

Na odpowiedź mamy czekać maksymalnie do 30 dni. W szczególnych wypadkach czas ten może zostać wydłużony do 60 dni. Zgłaszający reklamację musi jednak otrzymać powiadomienie z jakich przyczyn reklamacja nie może zostać rozpatrzona w wymaganym terminie. Brak informacji zwrotnej w ciągu 30 dni powoduje, że reklamacja zostaje w pełni uznana z automatu zgodnie z naszą wolą. Może się zdarzyć, że pożyczkodawca odrzuci reklamację w całości lub częściowo. Rozpatrzone pozytywnie roszczenia powinny być wprowadzone w życie w terminie maksymalnie 30 dni od daty odpowiedzi na reklamację.

Rzecznik Finansowy

Jeżeli reklamacja nie zaspokoiła Twoich potrzeb, możesz uzyskać bezpłatną pomoc, którą świadczy Rzecznik Finansowy w drodze postępowania interwencyjnego. Jeżeli argumenty są zasadne, Rzecznik Finansowy będzie starał się w Twoim imieniu o zmianę stanowiska, jakie przyjął pożyczkodawca w odpowiedzi na reklamację. Jeżeli nie znajdzie "paragrafów" mogących pomóc w skutecznym rozwiązaniu sprawy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, a chcesz spróbować rozwiązać spór szybciej i taniej niż na drodze postępowania sądowego, to pomoże w sprawie podejmując postępowanie polubowne. W takiej sytuacji zasadność Twojej reklamacji jest mniejsza i powinieneś pójść na pewne ustępstwa. Abyś miał świadomość dobrze wydanych 50 zł wiedz, że tego samego oczekuje się również od Twojego pożyczkodawcy. Niekoniecznie może być on zainteresowany takim obrotem sprawy i będzie twardo stać przy swoim stanowisku tym bardziej w sytuacji, w której nie udało się doprowadzić do zakończenia postępowania interwencyjnego na Twoją korzyść. Pożyczkobiorca w takim wypadku nic nie zyska tracąc 50 zł. Jest to jednak pewna alternatywa nim zdecydujemy się na rozwiązanie sporu przed sądem.

Jakkolwiek na to nie patrzeć instytucja Rzecznika Finansowego jest bardzo pomocna, obecnie również bardzo potrzebna i polecamy najpierw ten kontakt pożyczkobiorcom, którzy czują się pokrzywdzeni i chcą uzyskać poradę. Wszelkie potrzebne informacje i procedury w tym wzory pism, znajdziesz na przydatnej stronie Rzecznika Finansowego, której mamy nadzieję poświęciliśmy należytą uwagę. Przeczytasz również garść porad i ostrzeżeń, z którymi mogłeś się już spotkać wcześniej na naszej stronie.

Ponieważ staramy się najpierw dawać wędkę, a nie rybę jak najszerszemu gronu zainteresowanych tematyką tej strony, to ciekawym faktem związanym z Rzecznikiem jest sposób jego finansowania. Otóż na jego funkcjonowanie składają się również same firmy pożyczkowe. My wprawdzie ograniczamy się do małego fragmentu całej piaskownicy, ale mamy nadzieję (przynajmniej w tym wycinku), że zapobiegamy nadmiernemu wzrostowi tej instytucji poprzez pewną edukację i wzrost świadomości pożyczkobiorcy internetowego. Oczywiście nie należy zapomnieć o rybie, gdyż z samej wędki nie będziemy mieć pożytku, jeżeli nie jesteśmy wędkarzem. Dlatego temat pożyczek jest ważny, bo pozwala to zrozumieć.

Cel misji

Jeżeli poznałeś już naszą misję, to w tym miejscu poznajesz jej cel, który można określić jako:

likwidacja instytucji Rzecznika Finansowego

Zanim "podniesiesz larum" i pomyślisz, co za brednie tutaj wypisują - wskazanym jest wrócić na początek. Jeżeli zajdzie taka potrzeba oznacza to tylko, że jeden obrazek jest wart tysiąca słów. Nie chcąc umieszczać tysiąca obrazków ponosimy sromotną klęskę. Oczywiście instytucje pomagające są jak najbardziej potrzebne. Cel szczytny, możliwe że osiągalny, ale również ważna jest droga do celu. Wszystko zależy od tego jak bardzo skomplikowane są mechanizmy działające na rynku finansowym.

Słowo końcowe

Nie wiemy na ile udało się poruszyć istotne zagadnienia z naszego punktu widzenia na tej stronie, na pewno nie są to wszystkie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.

 

 

 

Zadaj pytanie lub podyskutuj na ten temat ...