W dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy), dostępność firm pożyczkowych może się różnić.

Spis ofert posortowany według kosztów
standardowej pożyczki

 

 


Średnia ocena pożyczek:

3.38
Liczba wszystkich ocen:
3807
2017-08-03

Pożyczki zabezpieczone hipoteką

na co zwrócić uwagę oraz jak to wygląda w praktyce

W ostatnim czasie do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej zapytań od osób, które straciły mieszkanie dlatego, że nie mogły oddać pożyczonych pieniędzy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest czasem jedynym wyjściem dla osób bardzo mocno zadłużonych, którym ciężko jest

uzyskać finansowanie bez dodatkowych zabezpieczeń. Jeżeli ktoś nas namawia do wzięcia pożyczki i wizyty u notariusza, zwróćmy uwagę dokładnie na umowę. Tego typu pożyczki mogą nie być zabezpieczone wpisem do hipoteki, ale przez przeniesienie praw własności do mieszkania. Czasem jest to umowa w której w przypadku, jeżeli wystąpi brak spłaty pożyczkodawca przejmuje nieruchomość. Może też to być po prostu umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, z prawem odkupu przez pożyczającego po określonym czasie. Nie jest więc to umowa pożyczki oparta o zasady wymienione w ustawie o kredycie konsumenckim i zapisy chroniące konsumenta mogą nie mieć miejsca.

Trzeba również pamiętać o tym, że jeżeli to my ponosimy koszty wizyt u notariusza, to w przypadku odstąpienia od umowy pożyczki opłaty mogą nie być zwrócone. Trzeba zwrócić również uwagę na wartość przedmiotu zabezpieczenia i wysokość pożyczki, aby były adekwatne względem siebie.

Wszelkie sumy pieniężne wynikające z umowy pożyczki zawartej między firmami czy osobami fizycznymi, jako zabezpieczenie przyszłej zapłaty, możemy zabezpieczyć ustanowieniem hipoteki tzw. umownej  na: nieruchomości, na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, na użytkowaniu wieczystym art.65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 19 poz. 147 z późn. zm.)

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki składane przez właściciela danej nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Notariusz zajmuje się kwestią merytoryczną i prawną. Dba aby hipoteka została wpisana do księgi wieczystej co będzie widoczne w IV jej dziale, bowiem sama umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a wierzycielem jest niewystarczająca.

Stając przed notariuszem potrzebna jest więc umowa pożyczki, która określa warunki jej wykonania (termin spłaty, odsetki lub nie, opłaty itp). Ustanawia się więc hipotekę z warunkami zwrotu pożyczki, czyli zabezpiecza zwrot należności pieniężnych. W tym przypadku umowa pożyczki stanowi podstawę do ustanowienia hipoteki.

Wniosek o ustanowienie hipoteki składa się do sądu. Przy prawie własności potrzebny jest nr księgi wieczystej nieruchomości, przy ograniczonych prawach rzeczowych (własności) np. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu potrzeba wypis z rejestru gruntów, oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej. Te dane potrzebne są do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej w formie aktu notarialnego. Dopiero potem można ustanowić na tych ograniczonych prawach rzeczowych hipotekę.

Hipoteka na nieruchomości jest często stosowaną formą w celu zabezpieczenia orzeczonej wierzytelności. Nieruchomość można obciążyć prawem na mocy, którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości bez względu na to czyją własnością stała się nieruchomość i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Dlatego przed zakupem nieruchomości należy sprawdzić czy nie jest nieruchomość obciążona hipoteką.

Jeżeli nie braliśmy pożyczki zabezpieczonej hipoteką, nasza nieruchomość też może zostać obciążona. W przypadku wierzyciela, którego wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Jest to tzw. hipoteka przymusowa. art. 109 ust.1 w/cyt. ustawy.

Tego typu pożyczki nie uzyskamy nigdy całkowicie przez internet. Wnioski można składać oczywiście online na stronach firm oferujących taki produkt, jednak zawsze wiąże się to z pewnymi wizytami. Czy to w firmie pożyczającej czy u notariusza lub potrzebą skompletowania dokumentów. Same strony internetowe w takich przypadkach nie wystarczą aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami i kosztami takich pożyczek, gdyż niebagatelne znaczenie ma indywidualny status ubiegającego się o taką pożyczkę oraz przedmiot zabezpieczenia.

Zadaj pytanie lub podyskutuj na ten temat ...